Dočasný kútik v kuchyni, muž po operácii.
Temporary corner.